Undervisning

Struer har en helt særlig sammensætning af højt udviklede ekspertiser inden for lydteknologi, auditiv kulturarvsforskning og lydkunstnerisk kreativitet, alt sammen beliggende i et lille, men levende samfund i Limfjordens kystmiljø. Vi tror på, at lyd og lytning er betydningsfulde faktorer i vores samtid – både som fænomen og som formidlende måder at erkende de verdener, vi lever i. Alle disse faktorer danner grobund for vores uddannelsesinitiativer og -aktiviteter, som altid er forankret i og omkring lyd og lytning og ofte med transdisciplinære elementer gennem samarbejder med vores partnerorganisationer.

Vi er aktive i et bredt udsnit af den uddannelsesmæssige fødekæde:

  • Med Lydlaboratoriet udvikler vi metoder til at lære gennem lyd og lytning for Struer Kommunes skolebørn op til 9. klasse, og vi kvalificerer deres lærere til at implementere auditive læringsmetoder i deres allerede eksisterende undervisningforløb.
  • I samarbejde med Dansk Talentakademi laver vi kunstnerdrevne kurser og workshops i lydkunst for aldersgruppen 16 til 25 år.
  • Vi afholder den årlige Sounding City Summer School på BA-niveau sammen med Aarhus Universitet, som tiltrækker studerende fra hele verden. Sommerskolen har en tværfaglig tilgang til faget sound studies og har blandt andet til formål at transformere akademiske teorier til konkrete men kreative og kunstneriske projekter med udgangspunkt i Struer by.
  • Vi tilrettelægger projektforløb af varierende længde, intensitet og indhold i samarbejde med videregående uddannelser (BA og MA) såsom henholdsvis Audio Design på Aarhus Universitet, Media Arts Cultures på Aalborg Universitet, Sound Studies and Sonic Arts på UdK Berlin, Det Jyske Kunstakademi, og Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, Aalborg og Holstebro.
  • For ph.d.- og postdoc-niveau har vi stiftet ‘Dansk Videncenter for Lyd- og Lyttekulturer’ i samarbejde med Struer Museum, Center for Sound Studies på Aarhus Universitet og Nationalmuseet.
  • Vi er partnere i Nordic Podcast Academy, som er en række kurser med fokus på storytelling og lyddesign til podcast-formatet.

For information om vores åbne workshops og kurser hold øje med vores journal og vores sociale medier.